Jobs at Sported

If you’re passionate about the power of sport to change young lives, then why not consider Sported for your next career move?

Membership Support and Development Officer – Wales

24 month fixed-term contract. 30 Hours per week / £21,000 (pro rata) per annum

Our work in Wales is growing with exciting projects and partnerships under development. This role will support the Wales Manager to lead the delivery of our new Third Sector Skills Project and supporting our membership across Wales. The post is part funded by Big Lottery Fund Wales. The role will focus on building the capacity of Sported across Wales, growing a team of Volunteer Business Mentors to engage with groups in deprived communities who are delivering Sport for Change activities as part of the Sported membership across the region.

 

We are looking for a motivated individual who can work closely with Sported’s Wales Manager in delivering high quality operations in the region. If you think you have the experience and skills to take up the role of Membership Support and Development Officer- Wales, we would be very interested to hear from you.

 

If you believe that you have the necessary skills for this role and are committed to the aims of Sported, please complete BOTH the Application form and Equality Monitoring form and return to recruitment@sported.org.uk by 5pm on Monday 10th July 2017.

 

Download symbol Job Pack – Membership Support and Development Officer – Wales

 

Download symbol Application Form – Membership Support and Development Officer -Wales

 

Download symbol Equality Monitoring Form – Membership Support and Dev Officer – Wales

 

 

 

Swyddog Cefnogi a Datblygu Aelodau – Cymru

Contract cyfnod penodol 24 mis. 30 awr yr wythnos / £21,000 (pro rata) y flwyddyn

Mae ein gwaith yng Nghymru yn tyfu ac mae prosiectau a phartneriaethau cyffrous yn cael eu datblygu. Bydd y rôl hon yn cefnogi Rheolydd Cymru i arwain ar gyflawni ein Prosiect Sgiliau Trydydd Sector newydd a chefnogi ein haelodau ledled Cymru. Caiff y swydd ei rhan ariannu gan Gronfa’r Loteri Fawr Cymru. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar adeiladu capasiti Sported ledled Cymru, gan dyfu tîm o Fentoriaid Busnes Gwirfoddol i weithio gyda grwpiau mewn cymunedau difreintiedig sy’n cyflawni gweithgareddau Chwaraeon ar gyfer Newid fel rhan o aelodaeth Sported ar draws y rhanbarth.

 

Rydym yn chwilio am unigolyn uchel ei gymhelliad all weithio’n agos gyda Rheolydd Cymru Sported i ddarparu a chyflawni gweithgarwch o ansawdd uchel ledled y wlad. Os ydych yn credu fod gennych y profiad a’r sgiliau i ymgymryd â rôl Swyddog Cefnogi a Datblygu Aelodau – Cymru, byddem yn falch iawn o glywed gennych.

 

Er mwyn cael mwy o wybodaeth, gofynnwch am Becyn Gwybodaeth am Swydd oddi wrth recruitment@sported.org.uk. Os ydych yn credu fod gennych y sgiliau angenrheidiol ar gyfer y rôl hon ac os ydych yn ymrwymedig i nodau Sported, dylech lenwi’r ffurflen gais a’r ffurflen monitro cydraddoldeb a’u danfon yn ôl at recruitment@sported.org.uk erbyn 5pm ar ddydd Llun 10fed Gorffennaf 2017.

 

Download symbol Job Pack – Membership Support and Development Officer – WalesCym

 

Download symbol Application Form – Membership Suppor Development Officer Cym

 

Download symbol Equality Monitoring Form – Membership Support and Development Officer Cym