Northern Ireland

Northern Ireland

We help local sport and physical activity groups in Northern Ireland to make a real difference to young people and to our communities.

 

The 200+ groups within our NI network are deeply rooted within their communities and led by highly-committed, passionate local people who run initiatives that help young people from their community to succeed. However, these grassroots groups are often under-funded and under-resourced.

 

Sported fills this gap by providing professional expertise, resources and operational support, free of charge, to help these groups survive and thrive.

 

We have a particular focus on supporting NI groups who are using the power of sport to build community cohesion, address mental health issues, and tackle inequality.  

Challenging those delivering sport and physical activity in NI to think differently about how to engage women and girls.

Helping groups become more accessible for young people who are living with a disability

Helping community groups to measure outcomes and demonstrate their impact.

Harnessing synergy and sharing learning between the NI arts and sports sectors.

Sported has completed a major project, funded by The NI Heritage Lottery Fund.

With our members help, ‘Celebrating The Impact of Sport on our Community’ explores the role sport has played in our communities throughout the history of Northern Ireland.

Find out more.

Thanks to local funders 

If you’re interested in making a positive difference in local communities by partnering with Sported, please contact Judith Rankin, Northern Ireland National Manager on 07775 335498 or j.rankin@sported.org.uk

Latest News

Community Pulse (May 2023)

We ask group leaders in the Sported network what is happening on the ground for grassroots sports groups.

Read the analysis of results from groups in Northern Ireland.

The inaugural class of Young Influencers to emerge from Sported’s Include project in Northern Ireland have been encouraged to make a real difference in their communities by the charity’s Ambassador Rory Best.

I
dTuaisceart na hÉireann

Is muid an líonra is mó de ghrúpaí spóirt pobail áitiúla i dTuaisceart na hÉireann.


Tá an 200+ grúpa laistigh dár líonra TÉ fréamhaithe go domhain laistigh dá bpobail agus faoi stiúir daoine áitiúla, paiseanta agus an-tiomanta a ritheann tionscnaimh a chuidíonn le daoine óga óna phobal a bheith rathúil. Mar sin féin, is minic a bhíonn na grúpaí seo tearcmhaoinithe agus gan dóthain acmhainní acu.


Líonann Sport an bhearna seo trí shaineolas gairmiúil, acmhainní agus tacaíocht oibríochtúil a sholáthar, saor in aisce, chun cabhrú lena ngrúpa maireachtáil agus fás.


Tá fócas faoi leith againn ar thacú le grúpaí TÉ atá ag úsáid cumhacht an spóirt chun Comhtháthú Pobail a thógáil, aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna Sláinte Meabhrach, agus dul i ngleic le héagothroime.

Dúshlán a thabhairt do sheachadóirí spóirt i dTuaisceart Éireann smaoineamh difriúil ar mhná agus ar chailíní.

Cuidiú le grúpaí a bheith níos inrochtana do dhaoine óga atá dall nó a bhfuil breacamharcach orthu.

Cuidiú le grúpaí pobail torthaí a thomhas agus a dtionchar a thaispeáint.

Leas a bhaint as sineirgíocht agus foghlaim a roinnt idir earnálacha na nEalaíon agus Spóirt.

Buíochas le maoinitheoirí áitiúla

Má tá suim agat difríocht dhearfach a dhéanamh i bpobail áitiúla trí dhul i gcomhpháirtíocht le Sported, déan teagmháil le Judith Rankin, Bainisteoir Náisiúnta Thuaisceart Éireann ar 07775 335498 nó j.rankin@sported.org.uk

Sported Volunteers and Members